CONDICIONS GENERALS: Preus, Pagaments i devolucions

TERMES I CONDICIONS DE VENDA:
El present Contracte regula la relació comercial entre el CLIENT i l’empresa respecte a les adquisicions dels productes que el CLIENT tingui interès a realitzar. Les presents condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades des de la web llegendeshotel.com o qualsevol altra web on l’empresa desitja realitzar el seu negoci. La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les presents condicions de venda.

L’enviament de la comanda formulat pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda. Cap estipulació feta pel client sobre les condicions de compra, formes de pagament o altres documents diferirà de les de l’empresa, si no ha estat expressament acceptada per aquesta empresa amb anterioritat. Es podran modificar els catàlegs i les llistes de preus en qualsevol moment, sense previ avís, en funció de l’evolució de les condicions econòmiques, amb l’objecte de tenir informat puntualment al client d’aquests canvis mitjançant la seva publicació en la pàgina web.

PAGAMENTS:
Tots els pagaments estan subjectes a les condicions aquí expressades, que seran vàlides en qualsevol situació. Per tant, no serà vàlid cap terme o condició inclòs en un pagament pel CLIENT, que estigui en contradicció amb aquestes condicions. La venda es formalitzarà quan l’empresa hagi acceptat i rebut el pagament de la totalitat de l’import de la compra. L’enviament d’un pagament per part del CLIENT no constitueix un contracte, l’empresa es reserva el dret d’anul·lar qualsevol pagament d’un client per qualsevol motiu legítim relacionat principalment amb el caràcter anormal del pagament.

CANVIS, DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIONS:
l’empresa permet la cancel·lació lliure de despeses fins a 30 dies abans de l’arribada.

Tot i la política general, l’empresa es reserva el dret, sota el seu únic criteri, de retornar parcialment els diners abonats en un període inferior, sense que pel fet d’haver-ho fet alguna vegada serveixi de precedent. Per informar de canvis, devolucions o cancel·lacions, s’ha de posar en contacte a: info@llegendeshotel.com

CANVIS A LA Llista de preus:
Els preus poden variar sense previ avís. L’import que es facturarà serà el que estigui en vigència, ja sigui a la llista de preus o en una oferta especial per a cada període de temps determinat. l’empresa es compromet a respectar els preus dels pagaments ja tramitats en el moment d’aquests canvis.

Llei aplicable i jurisdicció:
l’empresa no serà responsable d’incompliment de cap terme d’aquest contracte si aquest és provocat per qualsevol circumstància aliena a l’empresa. El present Contracte, tant per a la seva aplicació com la seva interpretació es regularà per la Llei espanyola. L’idioma serà l’espanyol. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre el present Contracte pugui sorgir. En el cas de no ser possible una solució amigable, i resultar procedent litigi judicial, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetre a la jurisdicció i competència dels Tribunals.