Política de privadesa

Responsable del tractament

Correu electrònic de contacte info@llegendeshotel.com

La nostra política de privadesa explica com l’empresa, (d’ara endavant, l’empresa) utilitza i protegeix qualsevol tipus d’informació que puguin donar-nos els usuaris en aquesta pàgina web i com la utilitzem.

l’empresa garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni emplenant el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina web (llegendeshotel.com) en compliment dels disposats en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (per endavant, el RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (per endavant, LOPDGDD) que té per objecte adaptar l’ordenament jurídic espanyol al RGPD.

Dades personals que recol·lectem:

La visita a aquesta pàgina web no implica que l’usuari faciliti dades personals. l’empresa podrà disposar de les dades que ens proporcionis en el compte de correu electrònic i els formularis com ‘Vull preguntar, contacta’ que l’empresa posa a la teva disposició. El titular de les dades respon en l’exactitud, autenticitat i pertinència de les dades de caràcter personal proporcionats a l’empresa.

Legitimació:

La base legal per al tractament de les teves dades personals serà el teu consentiment, finalitats comercials legítimes, quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual siguis part.

Finalitat:

Poder contactar amb tu i gestionar adequadament les consultes remeses, per a l’ús o la prestació de serveis oferts, la interacció a les xarxes socials, gestionar adequadament la navegació a través d’aquesta pàgina web, compliment de la normativa fiscal comptable, mantenir-te informat dels nostres serveis a través de notificacions, Newsletters Addnews per email o altres mitjans electrònics, atenció de possibles reclamacions o defensa de les reclamacions de qualsevol tipus o una altra fi exigida o permès per la normativa aplicable o pel qual hagis prestat el teu consentiment.

Terminis de conservació:

Les dades de caràcter personal proporcionats es conservaran mentre es mantingui les relacions comercials i una vegada finalitzada la mateixa, es conservaran bloquejats durant el termini exigit legalment per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament i durant el termini de prescripció de les mateixes.

Destinataris:

No compartim les teves dades amb tercers destinataris excepte auditors i assessors professionals (com a advocats, comptables i asseguradores) i en els casos en què existeixi una obligació legal (eix. la AEAT) o quan sigui necessari per al compliment del servei contractat.

l’empresa ha instal·lat totes les mesures tècniques i organitzatives apropiades para garantir un nivell de seguretat adequat tenint en compte particularment els riscos que presenti el tractament de dades i d’acord amb l’establert en el RGPD.

Els teus drets:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relacionades amb tu, dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes o incomplertes, dret a sol·licitar la supressió de les teves dades (a menys que no hi hagi un motiu legal superior que ens obligui a conservar-les), dret a oposar-te a que les teves dades siguin objecte d’un tractament i dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades inclòs l’elaboració de perfils, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a la portabilitat de les teves dades en cas de que es vulgui que les teves dades siguin tractades per un altre responsable, l’empresa facilitarà el transvasament de les teves dades al nou responsable així com la revocació del teu consentiment a qualsevol moment per qualsevol de les finalitats assenyalades en el present document.

Com exercir els teus drets?

A qualsevol moment enviant un escrit a l’empresao bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça info@llegendeshotel.com on constin clarament les seves dades de contacte i l’actuació sol·licitada, la que hauria d’anar acompanyada d’una fotocòpia del DNI/NIE o document equivalent que acrediti la seva identitat, o la signatura electrònica. Si els exercita a través d’un representant, document o instrument electrònic que acrediti la representació.

Exercir aquests drets no afecta de cap manera el teu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.