AVÍS LEGAL

LSSICE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que aquesta web llegendeshotel.com és titularitat de l’empresa.

Nom de domini: llegendeshotel.com
Email: info@llegendeshotel.com

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari comprometent-se a utilitzar-ho de conformitat amb la llei, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats. Aquestes condicions i normatives seran vigents a cada moment que accedeixi a la pàgina web de l’empresa i per això han de llegir-se atentament cada vegada que utilitzi el nostre portal.

Es prohibeix l’ús de l’E-mail per a activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent. En cas de vulneració de les presents condicions, ens reservem el dret d’adoptar les mesures legals oportunes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web (https://llegendeshotel.com) es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En termes generals els continguts que incorpora o mostra la web, incloent els textos, continguts audiovisuals, codi font, disseny gràfic, logos, marques, i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web, són propietat de l’empresa i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial. Per això, qualsevol ús en qualsevol format online o offline no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts, inclosos bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix, aquells continguts que pogués contenir la web, tals com videos, imatges, etc. i que no fossin titularitat de l’empresa, gaudeixen de l’autorització dels seus titulars per al seu ús i comunicació i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual. Per tant, l’empresa no es fa responsable del mal ús que es pugui fer dels continguts de la nostra pàgina web. Tampoc s’entendrà que l’empresa respatlli, patrocini o recomani els continguts d’altres titulars. No s’entendrà en cap cas que l’accés i navegació o l’ús dels serveis oferts concedeixin cap tipus de llicència o cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual i industrial. De manera que correspon l’exercici exclusiu d’aquests drets a l’empresa, i queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web pot fer-ho a través del correu electrònic info@llegendeshotel.com.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

l’empresa a través de la seva pàgina web ofereix informació i serveis sense cap garantia expressa o implícita de la seva exactitud o integritat. L’usuari que accedeix al web reconeix i accepta voluntària i expressament la responsabilitat i ús d’aquesta. De la mateixa manera es compromet a no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquest avís legal tals com accedir a través de sistemes mecanitzats, introduir programes o altres mitjans similars que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web.

S’autoritza la visualització, impressió, reproducció temporal i descàrrega parcial del contingut de la web d’acord amb aquest Avís Legal i amb la normativa vigent. Per això, la utilització no autoritzada de la informació continguda a la web podrà comportar les corresponents responsabilitats legalment establertes.

l’empresa es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar qualsevol tipus d’informació continguda en aquesta web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

l’empresa. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni es farà responsable de possibles problemes tècnics que es produeixin durant la connexió a Internet. Igualment s’exclou de tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, virus informàtics, i en general, per qualsevol succés que impossibiliti el correcte compliment i funcionament d’aquesta web motivats per causes alienes al titular de la web, així com danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del titular del web o danys al seu sistema informàtic (maquinari i programari).

L’accés de l’usuari a la web no implica per l’empresa l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. A pesar que, aquest web es troba en un servidor segur, que compta amb les mesures de seguretat necessàries exigides pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (per endavant, el RGPD) i el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal que té per objecte adaptar l’ordenament jurídic espanyol al RGPD, correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

l’empresa no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la nostra pàgina web. No obstant això i en compliment de la LSSI, l’empresa sota posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir en la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que existeix a la nostra pàgina web contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega de forma immediata a l’administrador del lloc web.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

l’empresa no garanteix l’aplicació d’aquest Avís Legal a l’accés mitjançant enllaços de tercers a aquesta web, ni els enllaços d’aquesta web a altres webs (llocs enllaçats).

l’empresa no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’empresa, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les clàusules legals del present portal es regeixen per la legislació espanyola. Ambdues parts, l’empresa i usuari, sense renunciar al fur propi o un altre que els pogués correspondre legalment, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

No obstant això, amb caràcter previ, l’empresa i l’usuari, es comprometen de bona fe intentar prèviament solucionar qualsevol conflicte de forma amistosa.